Souhlas se zpracováním osobních údajů - Srovnám.cz

V souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny anebo zemního plynu, a pro případ uzavření takové smlouvy jste, jakožto zákazník, souhlasil rámci webového formuláře, aby společnost TISCALI MEDIA, a.s., se sídlem: Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28516117, e-mail info@srovnam.cz (dále jen „správce“) zpracovávala v souladu s příslušnými právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, Vaše osobní údaje, a to za účelem kontaktování s nabídkou energií.

Vzhledem k tomu, že správce na svých stránkách ukončil službu webového formuláře, odstranil správce ze svých databází ke dni 31. 10. 2023 i veškeré Vaše osobní údaje.

V případě, že správce Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu již předal některému z dodavatelů energií, se kterým měl uzavřenou partnerskou smlouvu, je takový dodavatel samostatným správcem Vašich osobních údajů. Pokud jste nebyl ze strany tohoto dodavatele s nabídkou energií osloven, pak na základě souhlasu uděleného v rámci webového formuláře nejsou Vaše osobní údaje nadále zpracovávány ani žádným jiným správcem.