Jaká kritéria rozhodla o nejférovějším dodavateli v roce 2020?

Jaká kritéria rozhodla o nejférovějším dodavateli v roce 2020?

Na začátku února jsme představili výsledky již 4. ročníku průzkumu férovosti dodavatelů energií za rok 2020. Své prvenství z předchozího roku obhájily MND, Moravské naftové doly. Na druhé pozici se umístila společnost ČEZ, na třetí pak současně tři dodavatelé, a to Armex, Energie ČS a innogy Energie. Na opačném konci stupnice s nejhorším bodovým hodnocením skončily společnosti X Energie a Comfort Energy. Pojďme se teď společně podívat na to, jaká kritéria byla u dodavatelů hodnocena.

Průzkum Férovost dodavatelů pro srovnam.cz zpracovala agentura STEM/MARK a opřela ho o znalosti získané z průzkumu energetické gramotnosti (2018). Do hodnocení bylo stejně jako v minulém ročníku zapojeno 16 dodavatelů, kteří podle operátora trhu OTE mají více než 30 tisíc zákazníků s elektřinou nebo více než 20 tisíc s plynem.

Dodavatelé byli hodnoceni celkem podle 14 kritérií. Pro lepší přehlednost byla jednotlivá hodnoticí kritéria seskupena do 4 tematických okruhů.

1. Smlouvy a ceníky

Nejvyšší váhu měla kritéria, která zohledňují například smlouvy, podmínky a další dokumenty. Dále bylo hodnoceno, jakým způsobem dodavatel informuje své zákazníky o změně ceny či prodloužení smlouvy. V neposlední řadě byla pozornost zaměřena i na to, zda dodavatel rozlišuje ve svých nabídkách mezi stávajícími a novými zákazníky.

2. Chování dodavatele

Podepsání deklarace obchodníka na trhu s energiemi je dnes považováno téměř za samozřejmost. Důležitým momentem však je zásady obsažené v deklaraci naplňovat. Nejen to, ale další způsoby chování dodavatele k zákazníkům se projevují na jejich přírůstcích, resp. úbytcích. Jedná se tedy o komplexní pohled na úspěšnost dodavatele, který vychází ze statistik OTE.

3. Zákaznická péče

Další skupina kritérií se týkala obsluhy zákaznického účtu. Bylo hodnoceno, zda může zákazník své dotazy volat bezplatně mimo pracovní dobu (např. o víkendu) a zda má k dispozici webovou či mobilní aplikaci. Zároveň bylo sledováno, jestli je možné u dodavatele vyřídit smlouvy online, tedy zcela bezpapírově.

4. Poplatky a platby

Poslední skupinou hodnoticích kritérií s relativně nižší váhou byla ta, která si všímají způsobu, jakým dodavatel nakládá s přeplatky, či toho, zda zpoplatňuje určité svoje služby (zaslání faktur poštou nebo zaslání přeplatku složenkou).

Z výsledků průzkumu je patrné, že se dodavatelé energií snaží čím dál více o férové jednání a kladou důraz na zákaznickou péči. Věříme, že tento trend přispěje ke kultivovanosti trhu a v budoucnosti bude mít zlepšující se tendenci. Pokud však nejste se svým dodavatelem spokojeni nebo uvažujete o jeho změně, využijte služeb srovnam.cz nebo nám zavolejte na naši zákaznickou linku 295 562 032, která je dostupná každý všední den od 9 do 19 hod.

Kritéria byla hodnocena na základě předem stanovených podmínek pro každé z nich. Jednotlivým dodavatelům pak agentura přiřadila 0, 1 nebo 2 body na základě zjištění z webových stránek dodavatele či veřejně dostupných výsledků Operátora trhu. Ty byly následně násobeny vahou důležitosti daného parametru, která vycházela ze zpětné vazby od zákazníků v rámci výzkumu energetické gramotnosti agentury STEM/MARK.

Mechanika hodnocení

Detailní přehled a celkové výsledky průzkumu najdete zde.

4. března 2021