Slovník pojmů

 1. Distribuční cena

  Cena za distribuci je část ceny energií, která v sobě zahrnuje přemístění plynu nebo elektřiny od dodavatele do odběrných míst, k vám domů. Tato síť se nazývá distribuční soustava, a vybudovali ji dodavatelé energií. Aby této situace nezneužili, jsou ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem - a pro všechny odběratele jsou stejně vysoké. Odběratel energií si nemůže zvolit, ke které distribuční síti bude připojen, konkrétní část sítě je totiž určená polohou odběrného místa.
 2. Dvojitá fixace smlouvy

  Někteří dodavatelé volí pro udržení svých zákazníků nekalé taktiky, mezi nimi používají i tzv. dvojitou fixaci. Příkladem může být dárek, který zákazník při podpisu smlouvy dostane zdarma. Pokud ale dojde k odstoupení od smlouvy, musí zákazník dárek vrátit nepoužitý, případně za něj zaplatit finanční náhradu. Dodavatelé obvykle věcné dary nevěnují, dbejte tedy zvýšené pozornosti, pokud vám je bude někdo nabízet. Pokud je vám nabídka nebo její podmínky podezřelé chtějte více informací.
 3. EAN kód

  Označuje elektroměr konkrétního odběrného místa se spotřebou elektrické energie. Také se skládá z 18 čísel a je unikátní pro konkrétní místo spotřeby.
 4. EIC kód

  Toto unikátní 16místné číslo slouží k jednoduché identifikaci jednotlivých odběrných míst, chápat ho lze jako rodné číslo plynoměru. Tento kód je jedinečný pro daný plynoměr, při stěhování se tak EIC kód změní.
 5. Energetický regulační úřad (ERÚ)

  Jak název napovídá, hlavní činností tohoto úřadu je regulace trhu s energiemi. ERÚ mimo jiné zachovává volnou hospodářskou soutěž, podporuje využití obnovitelných zdrojů energie, ale také určuje cenu plynu i elektrického proudu. Ještě více informací najdete na stránkách ERÚ.
 6. Etický kodex ERÚ

  Závazný Etický kodex vydal Energetický regulační úřad v r. 2017, dodavatelé jej musí „podepsat" a ctít jeho pravidla v nezměněné formě. Jedno z pravidel například říká, že dodavatel musí na faktuře uvádět konec platnosti smlouvy. Pozor, nejedná se o Etický kodex, který si může každý dodavatel napsat sám, ani o upravenou verzi vzorového etického kodexu, kterým se dodavatelé mohou jen "inspirovat". Projděte si seznam dodavatelů energií, kteří se přihlásili k etickému kodexu.
 7. Garantovaná cena

  Garance znamená příslib vašeho dodavatele, že se cena energií během jejího odběru nezmění. Tato garance se však vztahuje pouze na neregulovanou část ceny, která tvoří kolem 60 % u plynu a jen 20 % u elektřiny, zbytek zůstává nezávislý na dodavateli. Výhodou je, že nebudete překvapeni při zvýšení ceny energií. Garantovaná cena je ale zpravidla fixovaná se smlouvu na dobu určitou, ze které se zákazník nemůže vyvázat.
 8. m3 / MWh / kWh

  Tyto jednotky se běžně používají pro vyjádření spotřeby energií konkrétního odběrného místa. Krychlové metry jsou používány při spotřebě plynu, ale v elektřině se setkáte pouze s MWh a kWh (platí, že 1 MWh = 1000 kWh). Dávejte si pozor na různé využití těchto jednotek v obchodních jednotkách a cenících vaše dodavatele - může tím zdánlivě ovlivnit výši ceny a tím klamavě označovat levnější nabídky.
 9. Odběrné místo

  Nemovitost, která je přihlášená do distribuční sítě a odebírá energie, je odběrné místo. Taková nemovitost může mít vícero podob - vedle bytu nebo domu to může být i chata a chalupa. Nové odběrné místo vzniká podáním Žádosti o připojení k distribuční soustavě distributorovi v daném regionu a uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo elektřiny.
 10. Odečet energií

  Probíhá jednou ročně a provádí ho správce distribuční soustavy dané lokality, která vysílá své pracovníky. Tato pověřená osoba kontroluje i umístění plynoměru a elektroměru, a zda je na zařízení neporušená plomba. Přesnější datum odečtu hledejte na webových stránkách své distribuční soustavy nebo využijte jeho zákaznické linky.
 11. Plynoměr / elektroměr

  Spotřebu energií vašeho odběrného místa měří plynoměr (resp. elektroměr), který instaluje příslušný distributor v blízkosti vaší nemovitosti. A jak probíhá zjištění spotřeby energií?
 12. Prodloužení smlouvy

  Hledejte v obchodních podmínkách termíny prodloužení nebo prolongace. Délka prodloužení udává dobu, na jakou se smluvní vztah s vaším dodavatelem prodlouží po konci platnosti smlouvy. Pokud tedy přemýšlíte nad změnou dodavatele, zjistěte si, za jakých podmínek můžete od vaší smlouvy odstoupit. Tuto informaci naleznete ve vaší smlouvě nebo v obchodních podmínkách.
 13. Přeplatek nebo nedoplatek za energie

  V případě, že souhrn vašich zaplacených záloh za energie přesáhne vaši spotřebu, dochází k rozdílu mezi platbami, který dodavatelé nazývají přeplatkem. Tato částka se může převést do dalšího fakturačního období jako část zálohové platby (jde o částky do 500 Kč). Opakem nazýváme nedoplatek, tedy když je výše záloh za energie nedostatečná vzhledem ke spotřebě odběrného místa.