Souhlas se zpracováním osobních údajů - Srovnám.cz

V souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny anebo zemního plynu, a pro případ uzavření takové smlouvy, jakožto zákazník souhlasíte s tím, aby společnosti:

TISCALI MEDIA, a.s., se sídlem: Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28516117, e-mail info@srovnam.cz (dále jen „Tiscali“) a ten z následujících dodavatelů, se kterým má Tiscali uzavřenou partnerskou smlouvu:

  • innogy Česká republika, se sídlem: Limuzská 3135/12, 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24275051, e-mail info@innogy.cz; nebo
  • E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 25733591, e-mail info@eon.cz; nebo
  • MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 2883006, e-mail mnd@mnd.cz, nebo
  • Pražská plynárenská, a.s., se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ: 60193492, e-mail callcentrum@ppas.cz; nebo
  • EuropeEasyEnergy a.s., se sídlem: Praha - Nové Město, Na poříčí 1046/24, PSČ 110 00, IČ: 28603001, e-mail info@3-e.cz; nebo
  • ČEZ Prodej, a.s., se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ: 27223433, tel. 800 810 280; nebo
  • Pražská energetika, a.s., se sídlem: Praha - Vršovice, Na hroudě 1492/4, PSČ 100 00, IČ: 60193913, e-mail pre@pre.cz;

(Tiscali nebo příslušný dodavatel dále jen jako „správce“),

jakožto samostatní správci osobních údajů, zpracovávali v souladu s příslušnými právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jakož i předpisy, které je nahradí a doplní, vaše osobní údaje v rozsahu, ve kterém jste je poskytl v rámci webového formuláře, a to za účelem, aby je měl správce ve své marketingové databázi a mohl vás v budoucnu písemně, formou elektronických prostředků či telefonicky kontaktovat s nabídkou energií. Správce bude vaše osobní údaje uchovávat pro tento účel do odvolání Vašeho souhlasu. Tiscali bude Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle jeden měsíc od okamžiku, kdy Vás na základě webového formuláře telefonicky kontaktuje.

Správce je rovněž oprávněn uchovávat vzájemnou komunikaci, ať už písemnou nebo telefonickou, a to za účelem hodnocení kvality, nejdéle však měsíc od okamžiku, kdy komunikace proběhla.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování.

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel můžete kdykoli odvolat zadáním svého emailu nebo telefonu v boxu pro odvolání souhlasu níže, případně na výše uvedeném e-mailu Tiscali a na e-mailu toho z výše uvedených partnerů Tiscali, kterého si v rámci navazujícího telefonického hovoru s Tiscali zvolíte. Na stejné e-mailové adrese můžete uplatnit i jakákoli další svá práva a žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdy máte právo vznést proti zpracování námitku, právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti kterémukoli správci stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce bude osobní údaje zpracovávat manuálně anebo elektronicky a je oprávněn předat vaše osobní údaje prověřeným třetím osobám (zpracovatelům), které pro správce zajišťují na smluvním základě dílčí činnosti, a které zajišťují vašim údajům zabezpečení minimálně na stejné úrovni jako správce.

Správce pro vyloučení pochybností konstatuje, že může nastat situace, kdy bude oprávněn uchovávat vaše osobní údaje rovněž za účelem plnění smlouvy, pokud ji spolu uzavřete, za účelem ochrany vašich zájmů či svých oprávněných zájmů. Takové zpracování váš souhlas nevyžaduje.

  1. Pokud se vám pomocí souboru cookies zobrazují cílené reklamy pro tuto webovou stránku a chcete-li zobrazení těchto cílených reklam vypnout, odstraňte si historii procházení (tj. soubory cookies) ze svého prohlížeče. Návod, jak toto provést, najdete na stránkách výrobce prohlížeče, který používáte.