Srovnali jsme férovost dodavatelů energií – jak to dopadlo?

Srovnali jsme férovost dodavatelů energií – jak to dopadlo?

Většina z nás se při výběru dodavatele energií dívá v prvé řadě na cenu. Na srovnám.cz vás už ale dlouho upozorňujeme na to, že neméně důležité jsou i podmínky, za jakých tuto cenu získáme. Na trhu ovšem existují desítky dodavatelů plynu a elektřiny a je nám jasné, že pro běžného spotřebitele je mnohdy takřka nemožné se ve všech nabídkách zorientovat. A proto je tu výzkum Nejférovější dodavatel energií roku 2017!

Za titulem Nejférovější dodavatel energií roku 2017 se neskrývá anketa popularity nebo nějaký matematický algoritmus, který stanoví čísla bez ohledu na osobní zkušenost. Jde o skutečný průzkum, kterému jsme věnovali několik měsíců času a zapojili jsme do něj i veřejnost. Vyznat se ve všech smluvních dokumentech a jejich podmínkách byl mnohdy nadlidský výkon a často jsme si museli přizvat jako pomocníka lupu a k tomu pevné nervy, abychom vůbec obchodní podmínky některých dodavatelů rozklíčovali. Nicméně o to víc jsme do toho byli zapálení, protože nás zajímalo, jak celé to srovnání dopadne.

Toto srovnání plánujeme dělat každý rok a věříme, že bychom tím mohli přispět k větší transparentnosti a přehlednosti nabídek na trhu. Kromě ceny, kterou si na našem portálu srovnám.cz může každý během pár sekund srovnat, tak budou mít zákazníci k dispozici i rychlý přehled o tom, který z dodavatelů jim dá k ceně i férové podmínky.

A jak dopadlo srovnání férovosti dodavatelů energií?

Na prvním místě průzkumu Nejférovější dodavatel energií roku 2017 se umístila společnost MND se ziskem 121 bodů. Pět hvězdiček v hodnocení (100-140 bodů) pak získala také společnost Europe Easy Energy se ziskem 116 bodů. První pětku nejférovějších dodavatelů energií doplnily firmy Amper Market (94 bodů), Pražská plynárenská (82 bodů) a Yello Energy (74 bodů).

 

Jak probíhalo vyhodnocení?

Výsledky už znáte, určitě vás ale bude zajímat i to, jak jsme k nim přišli. V prvé řadě jsme stanovili 10 klíčových kritérií, které podle našeho názoru nejvíce ovlivňují férovost dodavatele ve vztahu k zákazníkům. Pozornost jsme věnovali nejen kritériím, které jsou zakotveny v obchodních podmínkách, jako je např. vracení přeplatků, automatické prodlužování smluv či sankcím za předčasné ukončení smlouvy. Zaměřili jsme se i srozumitelnost smluvních dokumentů, jejich snadnou dohledatelnost na webu společnosti a také úroveň zákaznického servisu v podobě bezplatné zákaznické linky, online zákaznického portálu či dostupnosti kamenných poboček. Do kritérií jsme zařadili také to, zda se dodavatel přihlásil k Etickému kodexu ERÚ. Ten byl v tomto roce aktualizován a do vydání výsledků srovnání se k němu přihlásil pouze jeden z hodnocených dodavatelů.

1. Podepsaný etický kodex

2. Bezplatná linka pro zákazníky

3. Sankce za předčasné ukončení smlouvy

4. Automatické prodloužení smlouvy

5. Online zákaznický portál

6. Snadná dohledatelnost dokumentů na webu (ceník, smlouva, obch. podmínky)

7. Způsob oznámení o změně obchodních podmínek

8. Srozumitelnost smluvních dokumentů

9. Vracení/nevracení přeplatků

10. Kamenná pobočka

Při pohledu na jednotlivá kritéria nám ale bylo jasné, že ne všechny mají pro zákazníky stejnou váhu. Pro řadu lidí bude jistě důležitější například bezplatná zákaznická linka než online zákaznický portál. Jak ale tuto důležitost určit? Rozhodli jsme se zeptat přímo vás! Na webech Tiscali Media jsme spustili online průzkum, do kterého se zapojilo 600 respondentů, kteří ve svých domácnostech rozhodují o výběru dodavatele energií. Tito respondenti pak určili, jak moc jsou pro ně jednotlivá kritéria důležitá. Na základě průzkumu jsme tak zjistili, že za nejdůležitější kritéria férovosti považujete srozumitelnost smluvních dokumentů, informování o změně obchodních podmínek, vracení přeplatku z vyúčtování a bezplatnou infolinku.

Za každé kritérium mohli dodavatelé získat 0 - 2 body, které byly poté násobeny vahou jednotlivých kritérií zjištěných průzkumem (jedno kritérium mohlo být násobené max. číslem 10). Každý dodavatel tak mohl získat maximálně 140 bodů. Pro zjednodušené vyhodnocení jsme poté výsledky rozškálovali do 5 skupin dle počtu získaných hvězdiček. Nad 100 bodů - 5*, nad 70 bodů – 4*, nad 60 bodů – 3*, nad 40 bodů – 2*, méně než 39 bodů – 1*.

Do srovnání jsme pro přehlednost zařadili české dodavatele plynu a elektřiny, kteří mají dle statistik OTE více než 10 000 zákazníků, ke dni 1. 3. 2017. Do srovnání tak bylo zařazeno celkem 17 dodavatelů plynu a elektřiny.

Za co dodavatelé nejvíce ztráceli body a kde naopak získávali?

  • Nejvíce ztrát bylo zaznamenáno při otázce podepsání etického kodexu a také existence bezplatné zákaznické linky. Při představě, že „vysíte“ půl hodiny v pořadí na spojení s operátorem, protože byste si chtěli např. změnit výši záloh a ještě za to máte platit, tak se nám protáčely panenky. 10 ze 17 dodavatelů má totiž zákaznické linky placené. Jediný, kdo měl zatím podepsaný nový etický kodex, byl dodavatel MND.
  • Většina dodavatelů také propadla v kritériu udělování sankcí za předčasné ukončení smlouvy. Jednoznačně z toho vyplynulo, že spotřebitelé by při podpisu smlouvy s extra výhodnou cenou měli věnovat mimořádnou pozornost také tomu, za jakých podmínek tuto výhodnou cenu získávají a jaké je čekají případné sankce.
  • 13 dodavatelů ze 17 mělo zároveň ve svých podmínkách zakotvené automatické prodlužování smluv. To znamená, že pokud si zákazník včas nepohlídá konec platnosti smlouvy a včas ji nevypoví, bude automaticky prolongován za stejnou, i když už pravděpodobně nevýhodnou cenu, na další rok či dva.
  • S dohledatelností smluvních dokumentů na webu společností jsme neměli ve většině případů zas tak velký problém, jen někdy některé dokumenty chyběly nebo jsme museli více pátrat.
  • Co se týče jejich srozumitelnosti, tak to byl skutečně oříšek. Jak je možné, že některý dodavatelé umí napsat obchodní podmínky maximálně na dvě strany srozumitelného textu a někteří k tomu potřebují 8 stran nahuštěného textu? 
  • Většina dodavatelů má svou síť kamenných poboček, kam si může zákazník v případě potřeby zajít. Hustou síť poboček mají většinou dominantní dodavatelé na trhu. Ti menší mívají jen několik poboček v ČR nebo dokonce jen jednu.   

Detail celého průzkumu

Přečtěte si i další zajímavé články - zde

___BANNER-CALC-2___

10. dubna 2017