Máte problém s reklamací vyúčtování u dodavatele energií? I s tím vám ERÚ pomůže.

Máte problém s reklamací vyúčtování u dodavatele energií? I s tím vám ERÚ pomůže.

V našich článcích jste se mohli setkat se zkratkou ERÚ neboli Energetický regulační úřad, který v České republice existuje od roku 2001. Jednou ze základních funkcí úřadu je ochrana spotřebitelů. S čím konkrétně ERÚ dokáže pomoci, se dozvíte v tomto článku.

Energetický regulační úřad byl zřízen jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Mezi povinnosti úřadu patří mimo jiné ochrana spotřebitelů. ERÚ se aktivně zapojuje do přípravy legislativy s energetikou spojené, ale také usiluje o informovanost spotřebitelů, aby věděli, jak se před nekalými praktikami energetických „šmejdů“ bránit.

Spotřebitelé se na ERÚ mohou obrátit v různých případech, nejčastěji to bývají:

  •  problémy s připojením odběrného místa,
  •  dodavatel nevyřídil reklamaci způsobem, jakým jste si představovali,
  •  komplikace v procesu změny dodavatele - neakceptace odstoupení/výpovědi,
  •  ukončení smluvního vztahu s dodavatelem,
  •  dodavatel vám vystavil smluvní sankci, se kterou nesouhlasíte,
  •  jste v režimu neoprávněného odběru,
  •  dodavatel s vámi nekomunikuje,
  •  podepsali jste smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání (např. doma, na ulici apod.),
  •  máte podezření na nekalé obchodní praktiky dodavatele,
  •  chcete zjistit, kdo je vaším dodavatelem.

 

Řešením takových situací se na ERÚ zabývá odbor právní ochrany spotřebitele, který již pomohl vyřešit tisíce případů. Jen v loňském roce úřad kontaktovalo přes 13 tisíc zákazníků.

Nebojte se na ERÚ obrátit osobně či korespondenčně na jedno z pracovišť v Jihlavě, Ostravě či v Praze, nebo jej kontaktovat telefonicky na 564 578 666, případně napsat e-mail na adresu podatelna@eru.cz. K žádosti připojte dosavadní korespondenci s dodavatelem a kopie dalších materiálů, které by v řešení problémů mohly pomoci.

S ochranou spotřebitelů souvisí také Etický kodex, který ERÚ vydal v roce 2017. Jedná se o jediný závazný kodex, ke kterému se sice dodavatelé energií mohou přihlásit dobrovolně, svým „podpisem“ ale stvrzují, že jej budou v nezměněné podobě dodržovat. Na srovnám.cz si můžete porovnat dodavatele energií podle ceny, ale hned také zjistíte, který z dodavatelů se tímto Etickým kodexem řídí. Více o Etických kodexech se dočtete v tomto článku.

Přečtěte si i další zajímavé články - zde

___BANNER-CALC-2___

16. května 2019