Jaké ceny za energie mohou české domácnosti očekávat tento rok?

Jaké ceny za energie mohou české domácnosti očekávat tento rok?

Každý rok ERÚ vydává cenová rozhodnutí, kterými určuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu na následující rok. Podle jeho prohlášení ze dne 30. 11. 2020 lze očekávat, že u elektřiny se pro odběratele na hladině nízkého napětí (tedy vč. domácností) regulované platby v průměru sníží. K nejvyššímu poklesu dojde na území ČEZ Distribuce (-2,60 %), následuje PRE distribuce (-0,46 %), u EG.D (dříve E.ON) Distribuce je pak očekáván naopak mírný nárůst (+0,28 %).

V případě plynu klesnou průměrné regulované platby pro malo- i velkoodběratele o 1,6 %, přičemž nejvýrazněji ceny klesnou na distribučním území GasNET (-2,76 %), dále na území EG.D (dříve E.ON) Distribuce (-0,43 %), zatímco v Praze (území Pražské plynárenské Distribuce) regulované ceny vzrostou (+4,74 %).

Změna regulovaných složek ceny 2021 vs. 2020 – PLYN

Změna regulovaných složek ceny 2021 vs. 2020 - ELEKTŘINA

Z čeho se skládá výsledná cena energií?

Celková částka, kterou najdete ve vyúčtování energií je složena ze dvou částí – regulované a neregulované. Regulovanou část každý rok stanoví Energetický regulační úřad (ERÚ) a nic moc s ní neuděláte – u všech dodavatelů energií budou tyto částky stejné – v případě elektřiny je to cca 50 % a u plynu cca 30 % celkové ceny, jak ukazují níže uvedené grafy.

Složky cen energií v roce 2021 pro elektřinu a plyn


Složky ceny elektřiny na hladině nízkého napětí 2021 
 

 

Složky ceny plynu pro domácnosti a maloodběr 2021
 


Zdroj: eru.cz

Jak můžete ovlivnit výslednou cenu?

O kolik zaplatíte více či méně celkem, to bude záležet na tom, od jakého dodavatele a na jakém produktu budete energie odebírat. Tzv. neregulovaná, nebo někdy nazývaná obchodní složka ceny, tvoří cca 50 % u elektřiny a 70 % u plynu z celkové částky. A přesně to jsou položky, které můžete ovlivnit výběrem toho správného dodavatele energií. U jakého dodavatele ušetříte a za jakých dalších podmínek vám bude energie dodávat, si můžete zkontrolovat přímo tady na www.srovnam.cz.

Které dodavatele energií zákazníci volí nejčastěji?

Přečtěte si i další zajímavé články - zde

___BANNER-CALC-2___

13. prosince 2020