Ohodnoťte vaše zkušenosti se stávajícím dodavatelem a pomozte při výběru ostatním.Hodnotit

Jak se vyvíjely ceny energií za poslední rok a jaké můžeme očekávat v roce 2021?

Jak se vyvíjely ceny energií za poslední rok a jaké můžeme očekávat v roce 2021?

Rok 2021 vstoupil do svého druhého čtvrtletí, a tak jsme se na srovnam.cz podívali na vývoj cen energií za poslední rok a na to, co můžeme očekávat v dalších měsících tohoto roku.

Na vývoji cen energií se podílí mnoho faktorů, které je dokážou přímo ovlivnit. V případě obou komodit – tedy plynu i elektřiny – sledujeme v poslední době trend růstu nákupních cen a lze očekávat, že se promítnou do cen energií pro domácnosti. Například u dodavatelů, jako jsou Armex Energy, Bohemia Energy, ČEZ, E.ON, innogy nebo Lama Energy, se zdražení v cenách některých produktů pro nové či prodlužované smlouvy již projevilo.

Nákup energií na velkoobchodním trhu má svá specifika. Může být realizován na tzv. denním nebo dlouhodobém trhu. Většina dodavatelů volí spíše konzervativní přístup
a energie nakupuje pro své zákazníky na delší období, tak aby se jich nedotklo například náhlé zvýšení cen. Pokud k takovému náhlému zvýšení cen na burze dojde, do koncových plateb zákazníkovi se to promítne se zpožděním. Zákazník se pak může zdražení vyhnout třeba tím, že si u svého dodavatele zajistí neměnnou cenu na delší období. Níže se podíváme podrobněji na vývoj cen elektřiny a zemního plynu v období od 30. 4. 2020 do 30. 4. 2021.

Vývoj ceny elektřiny za poslední rok

Konečné ceny pro zákazníky dodavatelé většinou odvozují od nákupních cen na burze. Cena elektřiny na burze meziročně (v období od 30. 4. 2020 do 30. 4. 2021) vzrostla o 49,72 %.
Na začátku sledovaného období se cena elektřiny pohybovala na hodnotě 41,20 EUR/MWh. Od té doby sice došlo k několika výkyvům, ale nakonec se cena vyšplhala až na 61,82 EUR/MWh. Hlavním důvodem je rostoucí cena emisních povolenek, které dosahují rekordů v důsledku zpřísnění klimatických cílů v rámci EU.

Lze tedy očekávat, že na tento nárůst budou reagovat i samotní dodavatelé, kteří mohou své ceny průběžně zvyšovat. Pokud by dodavatel elektřiny promítl takový vývoj cen na burze ve sledovaném období, znamenalo by to pro běžnou domácnost s průměrnou spotřebou
2 MWh nárůst ceny ve vyúčtování až o 1 000 Kč ročně.

V grafu níže můžete vidět celkový vývoj ceny elektřiny na pražské burze v období
od 30. 4. 2020 do 30. 4. 2021.


Zdroj: kurzy.cz

Pokles ceny elektřiny se na základě posledního vývoje a trendů na burze neočekává. Dodavatelé elektřiny ji tedy budou nakupovat čím dál dráž. Výhledově tak budou muset zvyšovat i své konečné ceny pro domácnosti. Aktuálně je určitě vhodná doba porozhlédnout se, zda někteří dodavatelé nenabízí ještě ceny z minulých období, tj. ty před zdražením. Jako příklad můžeme uvést MND, Moravské naftové doly, které aktuálně stále ještě nabízí výhodnou cenu elektřiny, a to se zajištěním proti růstu až do 31. 12. 2022.

Vývoj ceny plynu za poslední rok

Podobně jako cena elektřiny i cena zemního plynu na burze meziročně (v období od 30. 4. 2020 od 30. 4. 2021) vzrostla o 59,38 %. Na začátku období se cena zemního plynu pohybovala okolo 14 EUR/MWh. Poté výrazně vzrostla a opět následovalo několik výkyvů. Na konci sledovaného období se cena zemního plynu pohybovala na hodnotě téměř 21 EUR/MWh.

I dodavatelé zemního plynu budou muset na vývoj ceny v dalším období brzy reagovat a promítnout ho do koncových cen domácností. Například domácnostem s průměrnou spotřebou 15 MWh by se cena plynu mohla, pokud ceny vydrží na aktuální úrovni, zvýšit až o 2 205 Kč ročně. Pokud si chce zákazník zachovat neměnnou cenu delší období, doporučujeme stejně jako u elektřiny zvolit dodavatele plynu, který tuto možnost nabízí.

V grafu níže můžete vidět celkový vývoj ceny zemního plynu na pražské burze v období
od 30. 4. 2020 do 30. 4. 2021.

Zdroj: kurzy.cz

Jak se zajistit proti případnému zdražení?

Vývoj cen energií se z důvodu výše zmíněných faktorů nedá na dlouhodobější období zcela předpovídat. Řada domácností proto zvažuje zafixování stávající ceny na delší období. Pokud je to i váš případ, pečlivě zvažte, jaký typ smlouvy podepíšete.

Fixní cena bývá zpravidla spojena se smlouvou na dobu určitou. Ta zákazníka zavazuje odebírat energie po určitou dobu, zpravidla rok, dva, ale i tři roky. Smlouvy na dobu určitou se po uplynutí základní smluvní doby často automaticky prodlužují. Prodloužení se pak většinou sjednává na stejnou dobu, na kterou byla původní smlouva uzavřena, a dodavatel vás o tom nemusí informovat. Proto doporučujeme pohlídat si podmínky a především cenu, kterou budete po prodloužení původního závazku platit. Ta totiž může být mnohdy podstatně vyšší. Vypovědět smlouvu na dobu určitou před jejím koncem se pak může prodražit. S jejím vypovězením se totiž často pojí sankce.

A jedno doporučení na závěr. Dodavatele energií vybírejte s ohledem na své osobní preference, ale tak, abyste neplatili více, než musíte. Na srovnam.cz si je můžete jednoduše porovnat podle spotřeby nebo podle záloh, které platíte nyní. K tomu můžete využít naši kalkulačku níže.
Kdybyste si při výběru nevěděli rady, rádi vám poradíme. Můžete nám na sebe zanechat kontakt, na který se vám ozveme.

___BANNER-CALC-2___

20. května 2021