Co zvážit při výběru dodavatele energií Díl 3: Smlouva na dobu určitou vs. neurčitou

Co zvážit při výběru dodavatele energií Díl 3: Smlouva na dobu určitou vs. neurčitou

V předchozích dílech našeho seriálu jsme se zaměřili na etické kodexy, obchodní podmínky a obecně také na smlouvy, dnes se společně podíváme právě na jejich jednotlivé typy. Kdy je výhodné uzavřít smlouvu na dobu určitou, kdy se naopak vyplatí smlouva na neurčitou a co vás čeká v případě, že se rozhodnete od smlouvy odstoupit?

Smlouvy na dobu určitou

Zavazují vás odebírat energie po určitou dobu, bývá to rok, dva, ale i roky tři. Zpravidla máte s tímto typem smlouvy také zajištěnou fixní cenu. Tyto smlouvy bývají po uplynutí základní smluvní doby automaticky prodlužovány. Prodloužení se většinou sjednává na stejnou dobu, na kterou byla původní smlouva uzavřena a dodavatel vás o automatickém prodloužení nemusí informovat. Doporučujeme si pohlídat podmínky a především cenu, se kterou k prodloužení původního závazku dochází. Mnohdy totiž může být cena podstatně vyšší, než u původního závazku.

Vypovědět smlouvu na dobu určitou před jejím koncem se může prodražit a zkomplikovat, s jejím vypovězením se často pojí sankce. Existují však možnosti, kdy lze smlouvu na dobu určitou vypovědět v průběhu jejího trvání bez hrozby sankcí. Můžete tak učinit pokud dodavatel energie změní své obchodní podmínky či vám zvýší cenu. Pokud máte u dodavatele sjednánu fixní cenu, mění ji dodavatel zcela výjimečně. Dodavatel má dvě možnosti, jak vám tyto změny oznámit – přímo a adresně, nebo nepřímo. Buď vám změny pošle poštou, SMS nebo e-mailem, tedy přímo a adresně. V takovém případě můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před účinností změny. Dodavatel ale může změny smluvních podmínek nebo cen oznámit pouze vyvěšením v provozovně nebo na svých webových stránkách. Za této situace můžete od smlouvy odstoupit do tří měsíců od účinnosti změny, pokud takovou změnu zjistíte.

U smluv na dobu určitou doporučujeme si pohlídat důležité lhůty. Seznamte se s termíny, ve kterých lze smlouvy bez problémů vypovědět bez sankcí a smluvních pokut. Měli byste předem vědět, na jak dlouho se zavazujete a na jak dlouho váš dodavatel automaticky smlouvu prodlouží. Zjistěte si, jak dlouho trvá výpovědní lhůta, a poznačte si, jaký je přesný termín konce smlouvy. Důležité je seznámit se také se smluvní sankcí v případě, že smlouvu vypovíte mimo stanovený termín.

Smlouvy na dobu neurčitou

Tyto smlouvy vás nezavazují a smlouvu můžete vypovědět kdykoliv. Zpravidla mívají pohyblivou cenu. Musí v nich být uvedena výpovědní doba, která činí podle zákona maximálně tři měsíce. Předchozí právní úprava umožňovala výpovědní dobu v trvání až šesti měsíců. Pokud jste tedy dříve uzavřeli smlouvu s šestiměsíční výpovědní lhůtou, zkracuje se na zákonnou tříměsíční. Dodavatelé energií zákazníkům tímto typem smlouvy garantují určitou svobodu a zároveň tím poukazují, že s jejich podmínkami a cenami budete tak spokojení, že nebudete mít důvod k odchodu.

U těchto smluv se dodavatelé energií zpravidla snaží udržovat ceny co nejnižší. Pokud by byli v porovnání s konkurencí drazí, jejich zákazníci mohou kdykoliv odejít jinam.

Smíšené smlouvy

V případě že uzavřete smlouvu na dobu určitou, ještě to neznamená, že jste si zajistili fixní cenu. Můžete se setkat s nabídkami, které vás pod smluvní sankcí u dodavatele uváží klidně i na tři roky, cenu vám ale dodavatel může kdykoliv změnit. Může to platit i naopak – na trhu jsou i smlouvy na dobu neurčitou, které vám ale fixní cenu zajistí.

Nelze zcela jednoznačně říci, který typ smlouvy je lepší. Při zvažování výhodnosti nabídky se řiďte podle svých potřeb. Pokud chcete mít jistotu neměnné ceny, zvolte smlouvu s fixní cenou. Můžete ale také preferovat svobodu a pak pro vás budou nejvýhodnější smlouvy na dobu neurčitou, které lze kdykoliv vypovědět. Na srovnám.cz vám u každé nabídky ukážeme, zda je smlouva se závazkem, nebo bez a zda máte fixní, nebo pohyblivou cenu.

 ___BANNER-CALC-2___

Další články v sérii Co zvážit při výběru dodavatele:

Díl 1.: Etické kodexy dodavatelů a jak se v nich vyznat

Díl 2.: Smlouvy a obchodní podmínky

Díl 3.: Smlouva na dobu určitou vs. neurčitou

4. listopadu 2019