Co zvážit při výběru dodavatele energií. Díl 1.: Etické kodexy dodavatelů a jak se v nich vyznat

Co zvážit při výběru dodavatele energií. Díl 1.: Etické kodexy dodavatelů a jak se v nich vyznat

Jedním z kritérií, které byste měli zvážit při výběru dodavatele energií, jsou etické kodexy. Aktuální zákony zákazníka dnes plně neochrání. Proto je určitě vhodné zjistit, jestli se vámi vybraný dodavatel hlásí k etickému kodexu Energetického regulačního úřadu (ERÚ), případně jestli si ho upravuje podle vlastních měřítek, či kupříkladu kodex vůbec nemá.

Přihlášení k jakémukoliv Etickému kodexu je dobrovolné. Jedná se vždy o souhrn pravidel, které by měly mít za cíl větší ochranu zákazníků. Můžete se setkat s několika druhy kodexů – Závazný Etický kodex ERÚ, Vzorový Etický kodex ERÚ a také vlastní Etický kodex dodavatele energií.

Závazný Etický kodex ERÚ

Závazný Etický kodex vydaný ERÚ v roce 2017 je soubor základních pravidel slušného chování k zákazníkům, k jejichž dodržování se dodavatelé energií zavazují na základě vlastního rozhodnutí. Za nejdůležitější pravidla považujeme:

  • Uvádět na vyúčtování, zda je smlouva na dobu určitou či neurčitou; pokud je na dobu určitou, uvést konkrétní datum ukončení smlouvy
  • Pravdivě informovat o změně dodavatele a nevystavit zákazníka riziku smluvních sankcí
  • Na vyžádání sdělit podmínky a termín ukončení smluvního vztahu
  • Nezamlčovat důležité skutečnosti
  • Uvádět dobu, výši záloh, způsob úhrady a předpokládaný termín zahájení dodávek, ale také obchodní podmínky a ceníky platné v době podpisu
  • Nevyvíjet na klienta nátlak
  • Nepoužívat zavádějící porovnání, neposkytovat nepravdivé informace o jiných dodavatelích

K závaznému Etickému kodexu Energetického regulačního úřadu, se do této chvíle přihlásilo 23 obchodníků, jejichž seznam si můžete zjistit na těchto stránkách. Považujeme ho za nejvěrohodnější, na rozdíl od jiných etických kodexů jde o soubor jasně stanovených a neměnných pravidel.

Na srovnám.cz proto při srovnání cen energií vždy uvádíme, zda se konkrétní dodavatelé energií hlásí k závaznému Etickému kodexu ERÚ – nízká cena je pro nás stejně důležitá jako korektní a férové jednání dodavatele. 

Vzorový Etický kodex ERÚ

ERÚ v loňském roce vydal také vzorový etický kodex, který si z jejich webu dodavatelé energií mohou stáhnout a libovolně upravit. Kvůli svobodě úprav doporučujeme seznámit se s jednotlivými verzemi kodexů, které dodavatelé energií využívají. Nejsou závazné a ERÚ neeviduje seznam dodavatelů energií, kteří šablonu využívají.

Vlastní Etický kodex dodavatele

Vlastní etické kodexy dodavatelů energií jsou taktéž nezávazné a nejsou na seznamu ERÚ. Jde o vstřícný krok směrem ke spotřebitelům, kvůli jejich nezávaznosti ale dodavatelům energií za jejich porušování v mezích zákona nehrozí žádný postih. Opět doporučujeme seznámit se s kodexem zvoleného dodavatele energií.

U závazného Etického kodexu ERÚ hrozí alespoň trest ve formě vyřazení ze seznamu důvěryhodných dodavatelů. Mnozí dodavatelé energií, kteří jsou pověstní svými „šmejdskými“ praktikami, v posledních měsících otáčí a přicházejí s vlastními Etickými kodexy. Jakýkoliv pokus o nastolení prostředí přátelštějšího k zákazníkům je chvályhodný - možná se tak v budoucnu dočkáme energetického trhu bez „šmejdů“.

Další články v sérii Co zvážit při výběru dodavatele:

Díl 1.: Etické kodexy dodavatelů a jak se v nich vyznat

Díl 2.: Smlouvy a obchodní podmínky

Díl 3.: Smlouva na dobu určitou vs. neurčitou

Přečtěte si i další zajímavé články - zde

___BANNER-CALC-2___

 

9. května 2019