Aktualizovaný Etický kodex obchodníka s elektřinou a plynem

Aktualizovaný Etický kodex obchodníka s elektřinou a plynem

srovnám.cz hlídá kromě cen i férovost jednání jednotlivých dodavatelů energií. Proto při srovnávání nabídek sledujte, zda vámi vybraný dodavatel má podepsaný aktuální Etický kodex.

Ve vztahu dodavatel energií a spotřebitel bývá právě druhý jmenovaný tím slabším článkem při vyjednávání podmínek odběru plynu či elektřiny. A právě za účelem zlepšení postavení spotřebitelů, poskytnutí podpory a jejich ochrany vydal nad rámec Energetického zákona Energetický regulační úřad Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem. Kodex zavazuje dobrovolně přihlášené obchodníky k férovému jednání, které je pro nás na srovnám.cz jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru dodavatele, a proto s tímto faktorem při vyhodnocování nabídek pracujeme. Začátkem tohoto roku Energetický regulační úřad vydal aktualizovaný Etický kodex. Největším rozdílem oproti tomu původnímu je především to, že po obchodnících požaduje uvádění data konce účinnosti smlouvy ve vyúčtování pro domácnosti. Díky této změně by měli mít zákazníci z řad domácností větší přehled o platnosti a také možnosti ukončení jejich smluv na energie.

Na srovnám.cz pracujeme již s aktualizovaným Etickým kodexem, ke kterému se ke dni 24. 3. 2017, přihlásilo jen 15 dodavatelů energií.

Přečtěte si i další zajímavé články - zde

___BANNER-CALC-2___

23. března 2017