Často kladené dotazy

 1. Jak srovnávám nabídky dodavatelů energií na českém trhu?

  Přehledně srovnám ceny a podmínky největších dodavatelů na českém trhu, abych vám pomohl ušetřit na energiích.

  • Za největší dodavatele považuji ty, kteří mají alespoň 30 000 zákazníků (odběrných míst) s elektřinou, nebo 20 000 zákazníků (odběrných míst) s plynem. Řídím se oficiální statistikou Operátora trhu (OTE, a. s.). Seznam dodavatelů podle těchto kritérií aktualizuji dvakrát ročně, k 1. lednu a 1. červenci.
  • Nezobrazuji neveřejné akviziční nabídky. Srovnávám aktuální nabídky, které si můžete sjednat jako nový zákazník. Nezobrazuji neveřejné akviziční nabídky.
  • Nezobrazuji aukce. U nich hrozí vysoké sankce za vypovězení smlouvy a zprostředkovatelé aukcí většinou vyžadují neomezenou plnou moc, na základě které zákazníka bez jeho vědomí převádí mezi dodavateli.
  • Zobrazuji jen ceníky s jednoznačně vyčíslenou cenou v Kč/MWh. Nezobrazuji ceníky, které místo ní obsahují vzorec, do něhož je nutné složitě dosazovat burzovní ceny komodit, směnné kurzy a podobné údaje. Připojuji se tak k výzvě Energetického regulačního úřadu, že „spotřebitel musí mít kdykoliv v průběhu trvání smlouvy jasno, za jakou cenu je dodávka elektřiny nebo plynu uskutečňována, a to bez nutnosti jejího vyhledávání na webových stránkách dodavatele, složitého prohlížení jednotlivých ceníků svého dodavatele nebo dokonce burzovních údajů o ceně elektřiny nebo plynu.“ (Celý text výzvy Rady ERÚ dodavatelům energií z 6. 5. 2020.)
  • V návaznosti na trend digitalizace energetiky zavádím testovací projekt ve spolupráci s MND, v rámci kterého vám nabízím možnost vyřídit energie online vč. podepsání potřebných dokumentů. Při výběru dodavatele MND vás přesměrujeme přímo do online formuláře dodavatele, ve kterém vyplníte všechny důležité údaje včetně nahrání potřebných dokumentů.
 2. Jak probíhá hodnocení dodavatelů?

  Zkušenosti zákazníků s dodavateli čerpáme z pravidelného výzkumu Hlas zákazníka, jež pro srovnam.cz realizuje společnost STEM/MARK na rozsáhlém reprezentativním vzorku více než 2tis respondentů.

  V letošním ročníku respondenti hodnotili dodavatele, se kterými mají přímou osobní zkušenost (jsou jejich zákazníky) v 17 parametrech na stupnici 1 až 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší hodnocení).

  Parametry spadají do jedné ze šesti kategorií (cenová výhodnost, dostupnost dodavatele, férový přístup k zákazníkovi, kvalita péče o zákazníka, proces převodu k dodavateli vč. možného sjednání smlouvy online a srozumitelnost smluvních dokumentů). U každého parametru i za jejich celek pak vypočítáváme průměrnou známku (uvedená stupnice 1 až 5). Pro lepší přehlednost převádíme celkovou průměrnou známku na škálu 0 až 5 hvězdiček (převod průměrné známky na hvězdičky uvádíme níže).

  Pomocí hodnocení respondentů chceme dát našim uživatelům možnost lépe a komplexněji se rozhodnout při změně dodavatele energií. Nevybírat ho pouze na základě ceny, ale moci zahrnout do svého výběru i další důležitá kriteria – např. kvalitu služeb či férového přístupu k zákazníkovi.

 3. Proč jsou na faktuře MWh, když na plynoměru jsou m3?

  Měrnou jednotkou odběru plynu jsou skutečně metry krychlové, ovšem část ceny, která je regulovaná ERÚ je stanovena v MWh. Navíc, plyn má v některých odběrných místech různou výhřevnost. Pro snadnější přehled tak mnoho dodavatelů uvádí svoje ceny v MWh.

 4. Jak zjistím, kolik m3 je 1 MWh?

  Převod ceny je velmi jednoduchý - vaši spotřebu stačí vynásobit koeficientem 10,55. Můžete využít i jednoduchý vzorec - 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh nebo také 100 m3 je 1,05 MWh.

  Tento převod je pouze orientační a liší se v různých distribučních soustavách, proto na své faktuře můžeme narazit na jiná čísla.

 5. Co je to Etický kodex?

  Etický kodex dodavatelů energií může nabývat různou formu, většina dodavatelů má svůj vlastní, který ale může obsahovat v podstatě cokoliv. Na srovnám.cz jsme se rozhodli kontrolovat, který dodavatel „podepsal" závazný Etický kodex, který vydal Energetický regulační úřad v r. 2017. Dodavatelé, kteří jej „podepíší" musí ctít jeho pravidla v nezměněné formě. Jedno z pravidel například říká, že dodavatel musí na faktuře uvádět konec platnosti smlouvy.

  Projděte si seznam signatářů etického kodexu.

 6. Na které části vyúčtování si mám dávat pozor?

  Při ročním vyúčtování sledujte zejména:

  • období, ve kterém jste plyn odebírali (mělo by jít o 12 kalendářních měsíců, pokud vás dodavatel neupozorní),
  • výše spotřeby, a zda se v průběhu roku nevysvětlitelně nezvýšila,
  • výše a počet záloh - a hlavně, jestli výše vašich záloh odpovídá vaší spotřebě, kontrolujte také jestli jsou ve vyúčtování zahrnuty všechny zaplacené zálohy.
  • nový rozpis záloh a jejich výši - zkontrolujte, jestli je rozpis podle vašich představ nebo je dodavatel bez důvodu zvýšil.

  Pokud pro vás faktura stále není přehledná, tak neváhejte a kontaktujte svého dodavatele a dožadujte se vysvětlení termínů, které vám nejsou jasné.

 7. Jak se bránit výhružkám od minulých dodavatelů?

  Prvním krokem, jak předejít takovému jednání je pečlivé nastudování obchodních podmínek a dodatkům ke smlouvám, které s dodavatelem podepisujete. Některé dokumenty na sebe vzájemně odkazují a je tak dobré mít přehled o jejich účinnosti a platnosti.

  Pokud vám už takový dopis přišel nezoufejte - v případě nekalého jednání od vašeho současného dodavatele kontaktuje Energetický regulační úřad, který je povinen vám v podobných případech pomoci.

 8. Jak se zachovat, když dostanu výhodnější nabídku?

  Mnohdy také bývalí dodavatelé využívají tzv. retenčního jednání - snaží se své zákazníky získat zpět. Nejdříve věnujte čas pečlivému nastudování vašich smluvních závazků a podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena. Snažte se získat co největší množství informací na webových portálech a v dokumentech, které máte doma. Operátoři v zákaznickém centru vás budou přesvědčovat o výhodnosti nabídky.

  Navíc, zvažte podmínky, za kterých vám dodavatel nabízí takovou nabídku - zjistěte, zda vám zaručí slevu po celou dobu odběru, o jak dlouhou dobu se tento závazek prodlouží a za jakých podmínek budete moci od smlouvy odstoupit. Zároveň buďte obezřetní při nabídce různých zvýhodnění a akcí - může jít o tzv. dvojitou fixaci, která vám ztíží případný odchod od dodavatele. Levnější služby totiž nedokážou zaručit férové jednání obchodníka v budoucnu.

 9. Jak se můžu bránit před podvodníky?

  Zjistěte si, jestli má obchodník s energiemi podepsaný Etický kodex, který vytvořil Energetický regulační úřad, aby chránil zákazníky před nekalým jednáním. Kodex zaručuje práva zákazníků a povinnosti dodavatelů, mezi které patří např. zákaz podomního prodeje, nepoužívaní zavádějícího srovnání s jinými dodavateli nebo nezneužívání důvěry zákazníka a jeho neznalosti. Zjistěte si, jestli váš dodavatel podepsal Etický kodex a jestli se jím řídí - pokud pravidla tohoto Kodex porušuje, ihned kontaktujte Energetický regulační úřad.

 10. Jak dlouho trvá změna dodavatele energií?

  Změna dodavatele a průběh tohoto procesu záleží na obchodních podmínkách vašeho dodavatele - někteří mají výpovědní lhůtu jen měsíc, někteří až šest měsíců, ale při podpisu špatné smlouvy můžete být vázáni na několik let. Ze zákona má dodavatel 35 dnů na to, aby vás a vaše odběrné místo převedl do své distribuce. To znamená, že pokud se rozhodnete pro změnu, neváhejte a kontaktuje nového dodavatele před tím, než bude vaše aktivní smlouva automaticky prodloužena a vy tak přijdete o možnost od ní odstoupit.

 11. Pokud smlouva končí za dva roky, proč se zavazovat nyní?

  Častou odpovědí může být, že vy sami si vzpomenete na den, kdy vaše smlouva končí. Bohužel se může stát, že toto datum přehlédnete a vaše smlouva bude tak automaticky prodloužena. Využijte systémů vašeho nového dodavatele, který je automaticky upozorní a začne změnu dodavatele s velkým předstihem.

  Navíc, v průběhu může obchodník změnit obchodní podmínky kontraktu a váš nový dodavatel tak může najít způsob, jak odstoupit od vaší smlouvy dříve.

 12. Jak probíhá proces změny dodavatele?

  Na začátku každé změny dodavatele je podpis Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu a Plné moci pro nového dodavatele. Díky těmto dokumentům může vypovědět aktivní smlouvu u vašeho současného dodavatele. Na začátku každé změny dodavatele je podpis Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu a Plné moci pro nového dodavatele. Díky těmto dokumentům může vypovědět aktivní smlouvu u vašeho současného dodavatele. Po odeslání těchto dokumentů zajistí nový dodavatel přechod do své distribuce, (tj. vypoví vaši stávající smlouvu (pokud jste tak již neučili sami) a zahájí dodávku do vašeho odběrného místa. Pro začátek odběru stačí novému dodavateli nahlásit stav vašeho plynoměru.

 13. Proč slíbená úspora nesedí s tím, kolik nyní platím?

  Na srovnám najdete vypočítanou úsporu s ohledem na vaši spotřebu, ale u vašeho dodavatele můžete mít nastavenou fixní částku při platbě záloh. V rámci vašeho ročního vyúčtování tak získáte přeplatek nebo nedoplatek. Navíc, přechodem k novému dodavateli nemusíte vždy pokrýt celkovou roční spotřebu plynu - velkým faktorem je i období, ve kterém jste se pro změnu dodavatele rozhodli. Např. k novému dodavateli můžete přejít v listopadu, ale již během února vám přijde roční vyúčtování, které obsahuje jen 3 topné měsíce.